Påminna enkät-deltagare i Forms

Forms har släppt en ny funktion som hjälper dig att påminna personer som ännu inte besvarat en enkät som du har skickat till dem. Om du har skickat enkäten till ett antal personer eller till en kanal i Teams så kommer du att kunna välja att ta emot statusuppdateringar via e-post. Dessa meddelanden kommer att berätta för dig hur många som har svarat, samt inkludera en knapp som du kan klicka på för att påminna de som inte har svarat (oavsett om enkäten är anonym eller inte).

Mike Tholfsen på Youtube visar oss hur det här fungerar:

 

Självstudiekurs om att skapa formulär med Forms

Med Microsoft Forms kan du enkelt skapa formulär, till exempel för en undersökning, en utvärdering eller anmälan till en aktivitet. Alla som arbetar eller studerar vid Linköpings universitet har tillgång till Forms.

 

Nu finns en självstudieguide med instruktionsfilmer som visar hur du skapar ett formulär, lägger till frågor, delar formuläret samt tar emot svar.

Till självstudieguiden om Formulär i Microsoft Forms (kräver inlogg som LiU-anställd).

 

Fler självstudieguider från LiU-IT hittar du här.