Vi tackar för oss

Hej, läsare av Värt att veta-bloggen

En gång för länge sedan, hösten 2015, bestämde jag och kollegan Emma Busk Winquist att vi skulle starta en blogg. Syftet var att nå ut med IT-tips till anställda på vår dåvarande heminstitution IMH vid Linköpings universitet. Det blev början på Värt att veta-bloggen. Efterhand fick vi en bredare läsarkrets från LiU:s alla hörn och även utifrån. Vi involverade fler kollegor i skrivandet, som IT-utbildarna Mikael Söderström och Richard Nylander samt IT-tekniker Rikard Gestrin.

Under årens gång har vi regelbundet publicerat tips här i bloggen som vi hoppas har underlättat i din vardag. Men sedan bloggens start har vi fått fler vägar för kommunikation, bland annat IT-sidorna på LiU:s intranät Liunet samt den nya portalen för Internutbildningar. Vi har därför bestämt oss för att sätta bloggandet på hyllan och i första hand använda Liunet för att nå ut med tips och guider om digitala verktyg. Men ingen fara, bloggen kommer att finnas kvar för att söka upp redan publicerade inlägg.

Tack för oss!

Stina med kollegor