Mentimeter i PowerPoint

Sedan den 1 december 2023 har LiU en universitetsövergripande licens på responsverktyget Mentimeter som gör tjänsten kostnadsfritt tillgänglig för alla anställda och studenter. Gå till https://www.mentimeter.com/join/liu för att använda det Mentimeter-konto som är kopplat till ditt LiU-ID.

I Mentimeter kan du skapa hela presentationer och inkludera sidor med bland annat omröstningar, ordmoln och quiz-frågor. Du kan också använda Mentimeter inne i en befintlig PowerPoint-presentation. För att du ska kunna göra det behöver du först aktivera ett särskilt tillägg i PowerPoint. Det gör du genom att gå till GM-gruppen O365-Addin-Mentimeter och klicka på knappen Lägg till mig. Det kan ta upp till 15 minuter innan du får tillgång till tillägget i PowerPoint.

Du som har Windows startar därefter PowerPoint och går till Arkiv > Hämta tillägg. Gå in på fliken Hanteras av adminstratör, välj Mentimeter och tryck sedan på Lägg till i nederkant på fönstret.

Du som har macOS startar därefter PowerPoint och går till Infoga > Tillägg > Mina tillägg… Klicka på Hanteras av administatör i överkant på fönstret som öppnas, välj Mentimeter och tryck sedan på Lägg till i nederkant på fönstret.

Mentimeter lägger nu en innehållsruta på den presentationsbild du visar i PowerPoint. För att komma vidare behöver du nu logga in i ditt Mentimeter-konto, så att tillägget i PowerPoint hittar dina Mentimeter-presentationer. Du loggar in genom att klicka på Login with SSO. Fyll sedan i ”Organization name” till liu och tryck Continue. Därefter skickas du till LiUs SSO-inloggning på samma vis som när du loggar in mot Mentimeter webbplats.

När du loggats in kommer inloggningsfönstret förbli öppet och visa innehåll från ditt Mentimeter-konto. Du kan stänga detta fönster och fortsätta arbeta med Mentimeter-tillägget i PowerPoint.

Du kan nu välja att antingen skapa nya Mentimeter-frågor direkt i PowerPoint, alternativt lägga till frågor från Mentimeter-presentationer du skapat tidigare. Observera att alla frågetyper inte fungerar när Mentimeter används i PowerPoint.

När du sedan presenterar din PowerPoint kommer de presentationsbilder som innehåller Mentimeter-frågorna bete sig på samma sätt som när du presenterar direkt från Mentimeters webbsida, med skillnaden att du behöver ”starta” Mentimeter.

Obs! Filmen startat vid 0.42. Den inledande delen dessförinnan handlar om hur man skaffar tillägget till en privat dator, med ett tillvägagångsätt som inte är möjligt på din LiU-dator.

Vill du lära dig Mentimeter från början? Du som är LiU-anställd har via Liunet tillgång till självstudiekursen om Mentimeter.