Ta ut ett facit från WISEflow

WISEflow är det system Linköpings universitet använder för att genomföra digitala tentor. Själva tentan kallas för en Uppgift, och tentamenstillfället kallas för ett Flow.

När en uppgift är färdig och kopplad till ett flow så har administratören möjlighet att skriva ut uppgiften, inklusive markeringar för korrekta svarsalternativ. En utskrift med facit kan dels vara användbart inför ett tentamenstillfälle om författaren vill dubbelkolla att hen har lagt in svarsalternativen korrekt. Det kan även vara användbart efter tentamenstillfället om man önskar kunna dela ut ett facit till studenterna.

Du som är administratör gör såhär:

  • Öppna flowet, gå in under fliken För utdelning och klicka på Förhandsvisa uppgift.
  • Klicka på knappen Skriv ut, uppe till höger.
  • Markera rutan Visa validering.
  • Klicka på Skriv ut. Du kan välja att antingen skriva ut uppgiften på papper eller skriva ut det till PDF.

I flervalsfrågor markeras det eller de svarsalternativ som är de korrekta.

I fritextfrågor visas det eller de svar som författaren lagt in som poänggivande.

Avanonymisera tentan i WISEflow

Många av universitetets salstentor genomförs anonymt. Anledningen är att de som bedömer tentasvaren inte ska färgas av förutfattade meningar om studenterna. Men efter att bedömningen är klar så kan det finnas praktiska fördelar med att kunna se vilken student som skrivit vilken tenta. Om tentan har genomförts digitalt i systemet WISEflow så kan Administratören gå in i flowet och avanonymisera tentan. Detta går att göra närsomhelst, men med hänsyn till rättssäkerhet bör det alltså ske efter att bedömningen är klar. Administratören går i så fall in i flowets grundläggande inställningar och i menyn Detaljer ändrar inställningen Anonyma deltagare från Deltagarindex till strecket (-).

Menyn detaljer med inställningen för Anonyma deltagare utfälld. Det går att välja mellan alternativen Deltagarindex, LiU-ID, Personnummer och Unikt tentamens-ID.

Du vet väl att IT-avdelningen erbjuder kurser i WISEflow för anställda på Linköping universitet? Kursutbudet om WISEflow finner du på intranätet Liunet.

Minska filstorleken på en bild

I många online-tjänster finns en gräns för hur stora bilder du kan ladda upp. Till exempel om du ska skapa en bildfråga i vårt digitala tentasystem WISEflow så får bilden inte vara större än 512 Kb. Men det är inte ovanligt att en högupplöst bild är flera MB (1 MB = 1000 Kb). Så hur gör man då? Jo, om du har en Windows-dator kan du använda programmet Microsoft Foton. I filmen här nedanför visar jag hur du ändrar bildens dimensioner för att göra filstorleken mindre.

 

Nya självstudieguider om WISEflow

WISEflow är Linköpings universitets system för digitala tentor. En fördel med digitala tentor är att det underlättar för de lärare som ska bedöma tentan;

  • Bedömningen kan påbörjas online direkt efter att studenterna skrivit klart.
  • Lärarlaget kan dela upp rättningen sektionsvis utan att behöva sortera och distribuera papperstentor till olika rättare.
  • Läraren kan välja att antingen bedöma en sektion i taget eller en student i taget.
  • Läraren behöver inte tolka svårtydda handstilar.
  • Vissa frågetyper, till exempel flervalsfrågor, kan automaträttas.
  • Lärarlaget kan granska varandras bedömningar online inför betygsmötet.

 

Överraskad person framför laptop.
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Wow så smidigt! 

 

IT-avdelningen erbjuder tre olika kurser i WISEflow:

WISEflow Administratör (för dig som ska administrera tentamenstillfället)

WISEflow snabbgenomgång Författare (för dig som ska skapa tentafrågor)

WISEflow snabbgenomgång Bedömare/Granskare (för dig som är rättande lärare och/eller examinator)

Och nu finns alltså en självstudieguide för Administratörer, en självstudieguide för Författare och en självstudieguide för Bedömare och Granskare som du kan ta del av när det passar dig.

 

Samtliga av IT-utbildarnas självstudieguider finner du här.