Skapa breakout rooms baserat på poll-resultat i Zoom

I ett Zoom-möte kan du använda Polls för att ställa flervalsfrågor till deltagarna, och Breakout rooms för att dela in deltagarna i samtalsgrupper. Nu har Zoom gjort det möjligt att kombinera dessa två funktioner. Du kan till exempel fråga deltagarna vilket samtalsämne som intresserar dem mest, och sedan göra gruppindelningen baserat på svaren. Du kommer att få se en förhandsvisning av gruppindelningen innan du aktiverar breakoutrooms vilket ger dig möjlighet att flytta runt deltagare om någon grupp blivit för stor eller liten.

Läs mer om hur du går tillväga i Zooms kunskapsartikel Creating breakout rooms from poll results.

Svartvit teckning av två datorskärmar med personer som talar med varandra.
Bild genererad av Stina Hellberg med Dall-E.

Sända din röst till Breakout rooms i Zoom

När du håller ett Zoom-möte där du använder Breakout rooms så finns numera två olika sätt att kommunicera till de som befinner sig ute i rummen. I fönstret för Breakout rooms klickar du på Broadcast och kan välja Broadcast Message (skriftligt meddelande) eller Broadcast Voice (sända röst).

Om du sänder ett meddelande så visas det för deltagarna i en ruta högst upp på skärmen i ca 10 sekunder.

Om du sänder din röst så hörs din röst ut till breakout rooms så länge sändningen pågår. Du kan sända antingen genom att välja Broadcast voice, genomföra sändningen och sedan klicka stopp när du vill avbryta, eller så kan du hålla ner B-tangenten så länge du vill sända och släppa tangenten när du är klar.

Det är bara Hosten som kan sända sin röst till breakout rooms (ej Co-host). Ljudet tas enbart från hostens mikrofon, andra deltagare i samma Zoom-rum som hosten inkluderas alltså inte i sändningen. För att kunna använda Broadcast Voice måste inställningen vara aktiverad i dina Zoom Settings i avsnittet In Meeting (Advanced).

Se Chris Menard på Youtube demonstrera hur det går till att sända sin röst till Breakout rooms.

 

Se aktiviteten i Zoom Breakout rooms

Nu kan du som håller i ett Zoom-möte ha koll på hur aktiva deltagarna är även när de befinner sig i Breakout rooms. Du kan se handuppräckningar, hur mycket de pratar, huruvida någon av dem delar skärm och vilka som har kameran på. Du kan dock inte se vad de pratar om, vad de delar eller hur de ser ut – i så fall behöver du besöka rummet.

Peter och Mikael verkar ha mycket att prata om. Vi kan dessutom se att Peter räcker upp handen, Mikael delar skärm och båda har kameran på.

Om du vill kunna se aktivitet i Breakout rooms behöver du som schemalagt mötet först aktivera inställningen Allow host to view activity statuses of participants in breakout rooms (e.g. share screen, reactions) i dina Zoom Settings (skrolla ner till rubriken Breakout room).

Deltagarna får en informations-ruta när de går ut i Breakout rooms som informerar om att den här inställningen är aktiverad.

Förpopulera deltagare i Breakout Rooms i Zoom

I ett Zoom-möte som använder Breakout Rooms går det att förpopulera rummen genom att göra en förskapad fördelning av deltagare. I denna film visar vi hur du gör detta samt tips på hur du kan få fram listor på deltagare från Lisam och gm.liu.se. 

 

Vad Breakout Rooms är och hur det fungerar


Hur man skapar ett Zoom möte 

 

Förpopulera deltagare i Breakout Rooms i Zoom from Stina Hellberg on Vimeo.

 

Instruktion till de som ska ansluta till mötet 

Ansluta till ett Zoom-möte inloggad med LiU-ID.
Om ett möte i Zoom använder Breakout Rooms med förskapad fördelning av deltagare måste du vara inloggad till Zoom innan du ansluter till mötet. 

 

För att logga in innan du ansluter gör du följande: 


1. I den webbläsare som du kommer använda för att ansluta till länken gå till sidan
https://liu-se.zoom.us/ 

2. Klicka påpå ”Sign In” knappen och logga in med ditt LiU-ID och lösenord.

3. Anslut till mötet via länk eller kod och du kommer vara inloggad i mötet. Detta fungerar både om du väljer att ansluta till mötet via webbläsaren eller via nedladdad Zoom klient.

 

/Richard