OneNote – Ändra layouten i OneNote

Nu kan man få OneNote (Den version som ingår i Office och som kommer att finnas kvar) att likna ”OneNote för Windows 10” och ”OneNote för Web”

I den version på Windows-datorer som bara heter ”OneNote” har man alltid sett avsnitten som flikar eller tabbar som i en webbläsare. (Se bilden nedan). Som standard ser man också sina sidor längst till höger. Jag har dock ändrat i inställningar så de här syns till vänster.

Nu kan man i menyn välja att växla till ett utseende som liknar de andra versionerna av OneNote.

Gör så här:

1. Välj menyn ”Visa”

2. Välj ”Layout för flikar”

3. Välj ”Lodräta flikar”

Nu ser det istället ut så här.

Alla böcker ligger till vänster med sina avsnitt under. Spalten med sidor ligger alltid till vänster om skrivytan och du har fått en liten symbol med tre streck (Markerad nedan) som du kan använda för att dölja spalten med anteckningsböcker och avsnitt.

OneNote – Skapa en innehållsförteckning

Om du har ett avsnitt i OneNote med många sidor kan det underlätta att lägga en innehålsförteckning överst.

Jag har i detta exempel ett avsnitt ”Geografi” med 11 stycken sidor och vill ha en innehållsförteckning.

Avsnitt Geografi

Skapa en ny sida med namnet ”Innehållsförteckning”

Innehållsförteckning

Markera alla sidor utom den som heter ”Innehållsförteckning” (Markera första sidan, håll nere ”Shift” och klicka på sista sidan)

Markera sidor

Högerklicka på de markerade sidorna och välj ”Kopiera länk till sida”

Kopiera länk till sida

Gå till sidan ”Innehållsförteckning” och välj klistra in med t.ex. ”Ctrl + V”

Klistra in

Nu har du en Innehållsförteckning med klickbara länkar.

OBS! om du lägger till flera sidor efteråt kommer de inte med i innehållsförteckningen.