Effekt efter animering i PowerPoint

När du håller en presentation och använder PowerPoint så är det viktigt att presentationsbilderna inte har så mycket information att åhörarna inte förstår vad de ska titta på. Ett knep du kan använda är att använda animationer för att plocka fram lite information i taget. Och för att ännu mer tydliggöra vad som är i fokus så kan du dimma ner de objekt som inte längre är aktuella. Denna inställning kallas för Efter animering. I videon visar Peter ett par exempel på hur den kan användas.

 

 

Sammanfoga presentationsbilder till samma PowerPoint-dokument

Är ni flera personer som ska hålla korta presentationer direkt efter varandra? Då kan det vara smidigt att sammanfoga era presentationsbilder till samma PowerPoint-dokument.

  • Öppna upp en PowerPoint-presentation (antingen en tom eller en befintlig som du vill utgå från).
  • Under Start-fliken, klicka på Återanvänd bilder.
  • Sök upp det PowerPoint-dokument som du vill hämta bilder från (klicka på Bläddra-knappen om det inte dyker upp som förslag).
  • Se till att rutan Använd källformatering är markerad om du vill behålla presentationssidornas befintliga design.
  • Klicka antingen på Infoga bild på respektive presentationssida du vill använda, eller på Infoga alla om du vill infoga samtliga bilder från dokumentet.

Generera bilder till din föreläsning med artificell intelligens

Det finns många anledningar att använda sig av bilder när du ska förmedla ett budskap. En anledning kan vara att du vill visa något specifikt, till exempel peka ut något på en karta, i ett diagram eller en anatomisk illustration. Men bilder kan också användas för att illustrera en företeelse eller ett begrepp, för att trigga fantasin och väcka känslor.

En målning i art nouveau-stil av en tågstation.
AI-genererad bild av en tågstation i art nouveau-stil.

Att söka efter bilder online som motsvarar den idé man har är inte alltid lätt, och det är få av oss som har den konstnärliga förmågan att illustrera något på egen hand.

Så låt mig tipsa om den en ny tjänst som heter Dall-E. Med Dall-E tar du hjälp av artificiell intelligens för att skapa unika bilder av hög kvalité. Det enda du behöver göra är att formulera en riktigt bra mening som berättar för Dall-E vad bilden ska föreställa. Ett bra utgångsläge brukar vara att inleda med vilken typ av bild du önskar, t.ex:

  • An Impressionist oil painting of…
  • A black and white photo of…
  • A Rembrandt style painting of…
  • A hand drawn colorful sketch of…
  • A 3D render of…

Och därefter en beskrivning av vad du vill att bilden ska föreställa. Beskrivningen behöver inte vara realistisk – det är bara fantasin som sätter gränser. Varje gång du skickar en beskrivning tar det ungefär en minut för Dall-E att generera fyra kvadratiska bilder. Blir du inte nöjd vid första försöket så kan du omformulera din beskrivning och generera nya förslag.

AI-genererade bilder av sökningen: An Anders Zorn painting of a university lecture hall with students.
Resultatet av en sökning i Dall-E.

Tjänsten Dall-E är gratis att registrera sig på. Vid start får du 50 credits och varje månad fylls ditt konto på med ytterligare 15. För varje användning förbrukar du en credit. Det går att köpa nya credits vid behov.

Avsnittszoom i PowerPoint

När jag ska hålla en presentation så funderar jag oftast noga på i vilken ordning jag ska gå igenom olika områden. Jag skapar en PowerPoint och bestämmer ordningen på presentationsbilderna, vilket styr i vilken ordning jag tar upp vad.

Men ibland vill man inte behöva bestämma ordningen på förhand. Kanske vill man lyssna in deltagarna och besluta i stunden. I så fall kan man använda PowerPoints funktion Avsnittszoom.

 

Avsnittszoom i PowerPoint from Stina Hellberg on Vimeo.

Svart skärm i PowerPoint

Om du ska hålla en presentation så kan PowerPoint-bilder vara ett bra visuellt stöd. Men under någon del av presentationen så kan du vilja släcka projektorn. Kanske för att du inte har någon bild att visa just då, kanske för att du vill att fokus ska vara på det som händer i rummet, eller för att diskussionen har hamnat på ett sidospår från det du hade förberett.

En man som håller en presentation med projektorn släckt.
Photo by NeONBRAND on Unsplash, modifierad av Stina

Om du vet redan på förhand att projektorn ska vara släckt en viss del av presentationen så kan du lägga in en helt svart presentationsbild. Gå till Start-fliken, välj Ny bild och svart Tom bild.

Använd det här knepet för att skapa dynamik under dina presentationer. Det kan innebära att du tillfälligt växlar från att visa presentationsbilder på skärm till att rita upp något på whiteboarden eller genomföra en demonstration med rekvisita.

Om du spontant vill släcka projektorn under ett bildspel så klickar du på symbolen som ser ut som en överstruken skärm i föredragshållarvyn…

…eller så för du muspekaren över presentationsbilden och klickar på de tre prickarna nere till vänster och väljer Skärm – Svart skärm.

/ Stina