Generera bilder till din föreläsning med artificell intelligens

Det finns många anledningar att använda sig av bilder när du ska förmedla ett budskap. En anledning kan vara att du vill visa något specifikt, till exempel peka ut något på en karta, i ett diagram eller en anatomisk illustration. Men bilder kan också användas för att illustrera en företeelse eller ett begrepp, för att trigga fantasin och väcka känslor.

En målning i art nouveau-stil av en tågstation.
AI-genererad bild av en tågstation i art nouveau-stil.

Att söka efter bilder online som motsvarar den idé man har är inte alltid lätt, och det är få av oss som har den konstnärliga förmågan att illustrera något på egen hand.

Så låt mig tipsa om den en ny tjänst som heter Dall-E. Med Dall-E tar du hjälp av artificiell intelligens för att skapa unika bilder av hög kvalité. Det enda du behöver göra är att formulera en riktigt bra mening som berättar för Dall-E vad bilden ska föreställa. Ett bra utgångsläge brukar vara att inleda med vilken typ av bild du önskar, t.ex:

  • An Impressionist oil painting of…
  • A black and white photo of…
  • A Rembrandt style painting of…
  • A hand drawn colorful sketch of…
  • A 3D render of…

Och därefter en beskrivning av vad du vill att bilden ska föreställa. Beskrivningen behöver inte vara realistisk – det är bara fantasin som sätter gränser. Varje gång du skickar en beskrivning tar det ungefär en minut för Dall-E att generera fyra kvadratiska bilder. Blir du inte nöjd vid första försöket så kan du omformulera din beskrivning och generera nya förslag.

AI-genererade bilder av sökningen: An Anders Zorn painting of a university lecture hall with students.
Resultatet av en sökning i Dall-E.

Tjänsten Dall-E är gratis att registrera sig på. Vid start får du 50 credits och varje månad fylls ditt konto på med ytterligare 15. För varje användning förbrukar du en credit. Det går att köpa nya credits vid behov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *