Sända din röst till Breakout rooms i Zoom

När du håller ett Zoom-möte där du använder Breakout rooms så finns numera två olika sätt att kommunicera till de som befinner sig ute i rummen. I fönstret för Breakout rooms klickar du på Broadcast och kan välja Broadcast Message (skriftligt meddelande) eller Broadcast Voice (sända röst).

Om du sänder ett meddelande så visas det för deltagarna i en ruta högst upp på skärmen i ca 10 sekunder.

Om du sänder din röst så hörs din röst ut till breakout rooms så länge sändningen pågår. Du kan sända antingen genom att välja Broadcast voice, genomföra sändningen och sedan klicka stopp när du vill avbryta, eller så kan du hålla ner B-tangenten så länge du vill sända och släppa tangenten när du är klar.

Det är bara Hosten som kan sända sin röst till breakout rooms (ej Co-host). Ljudet tas enbart från hostens mikrofon, andra deltagare i samma Zoom-rum som hosten inkluderas alltså inte i sändningen. För att kunna använda Broadcast Voice måste inställningen vara aktiverad i dina Zoom Settings i avsnittet In Meeting (Advanced).

Se Chris Menard på Youtube demonstrera hur det går till att sända sin röst till Breakout rooms.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *