Nytt i Zoom – Q&A för att hantera frågor

När jag var barn gick TV-programmet Hjärnkontoret, som hade som slogan: Frågar man inget, får man ingenting veta! Ett bra program med ett bra budskap tycker jag. Men det är inte alla som är modiga nog att våga räcka upp handen i en större grupp, till exempel under en föreläsning eller ett webinar. Då är det bra när det finns möjligt att ställa frågan skriftligt, och kanske till och med anonymt.

Det har nyligen kommit ett nytt verktyg till Zoom som heter Q&A, som underlättar hanteringen av att ställa och besvara frågor i ett videomöte.

Fördelar med Q&A

Du som leder mötet kan…

• …enkelt hålla koll på vilka frågor som har kommit in och vilka som har blivit besvarade, till skillnad från chatten där det snabbt blir rörigt.
• …besvara frågan skriftligt eller muntligt.
• …sortera bort frågor som du inte vill besvara, eller radera dem helt.
• …låta deltagarna välja om de vill visa sitt namn eller ställa frågan anonymt.
• …låta deltagarna rösta på och/eller besvara varandras frågor.

Aktivera Q&A

Aktivera Q&A i mötesinställningarna när du schemalägger mötet, under rubriken Options.
Inställningar under rubriken "Options". Inställningen Q&A är markerad.

Använda Q&A

I Zoom-mötet syns knappen Q&A nere i menyn. När en deltagare skickat en fråga så syns en ikon som visar antalet nya frågor.
Menyn längst ner i ett Zoom-möte. Vid knappen Q&A syns en röd etta.

I menyn för Q&A kan du se inkomna frågor och välja huruvida du vill besvara frågan muntligt (Answer live) eller skriva ett svar (Type answer). Frågor som har blivit besvarade sorteras till fliken Answered. Om frågan inte ska besvaras kan du klicka på prickarna till höger om frågan och antingen välja Dismiss för att sortera bort frågan till fliken Dismissed, eller Delete för att ta bort frågan helt.
Q&A-fönstret med en fråga. Vid frågan finns alternativen "Answer live", "Type answer", "Dismiss" och "Delete".

Klicka på kugghjulen om du vill göra någon förändring i hur Q&A ska fungera. Du kan välja huruvida deltagarna ska kunna ställa frågor anonymt, samt huruvida deltagarna ska kunna se obesvarade frågor och om de i så fall ska kunna rösta på och besvara varandras frågor.
Uppe till vänster i Q&A-fönstret finns ett kugghjul. I den menyn finns alternativ för om frågor ska kunna ställas anonymt och huruvida deltagarna ska kunna se varandras obesvarade frågor.

/Stina

Skapa breakout rooms baserat på poll-resultat i Zoom

I ett Zoom-möte kan du använda Polls för att ställa flervalsfrågor till deltagarna, och Breakout rooms för att dela in deltagarna i samtalsgrupper. Nu har Zoom gjort det möjligt att kombinera dessa två funktioner. Du kan till exempel fråga deltagarna vilket samtalsämne som intresserar dem mest, och sedan göra gruppindelningen baserat på svaren. Du kommer att få se en förhandsvisning av gruppindelningen innan du aktiverar breakoutrooms vilket ger dig möjlighet att flytta runt deltagare om någon grupp blivit för stor eller liten.

Läs mer om hur du går tillväga i Zooms kunskapsartikel Creating breakout rooms from poll results.

Svartvit teckning av två datorskärmar med personer som talar med varandra.
Bild genererad av Stina Hellberg med Dall-E.

Säkerställ att du skärmdelar rätt i Zoom

Har du någon gång startat skärmdelning i Zoom och inlett din presentation med frågan ”Visst ser ni min PowerPoint nu?”, i hopp om att någon vänlig deltagare ska nicka eller göra tummen-upp? Vi som svarar ja på den fråga kan nu glädjas åt att Zoom nyligen släppt funktionen Screen share preview.

När du startar din skärmdelning så syns numera en liten ruta som visar vad det är som du delar med de andra deltagarna. Rutan syns bara en kort stund, men du kan närsomhelst klicka på den gröna You are screen sharing-fliken för att fälla ut rutan som visar vad det är du skärmdelar.

Sända din röst till Breakout rooms i Zoom

När du håller ett Zoom-möte där du använder Breakout rooms så finns numera två olika sätt att kommunicera till de som befinner sig ute i rummen. I fönstret för Breakout rooms klickar du på Broadcast och kan välja Broadcast Message (skriftligt meddelande) eller Broadcast Voice (sända röst).

Om du sänder ett meddelande så visas det för deltagarna i en ruta högst upp på skärmen i ca 10 sekunder.

Om du sänder din röst så hörs din röst ut till breakout rooms så länge sändningen pågår. Du kan sända antingen genom att välja Broadcast voice, genomföra sändningen och sedan klicka stopp när du vill avbryta, eller så kan du hålla ner B-tangenten så länge du vill sända och släppa tangenten när du är klar.

Det är bara Hosten som kan sända sin röst till breakout rooms (ej Co-host). Ljudet tas enbart från hostens mikrofon, andra deltagare i samma Zoom-rum som hosten inkluderas alltså inte i sändningen. För att kunna använda Broadcast Voice måste inställningen vara aktiverad i dina Zoom Settings i avsnittet In Meeting (Advanced).

Se Chris Menard på Youtube demonstrera hur det går till att sända sin röst till Breakout rooms.

 

Skriva och rita digitalt när du föreläser

Du som föreläser kanske ibland använder whiteboarden till att skriva och rita på, till exempel demonstrera hur man löser ett matematiskt problem. När du föreläser på distans eller hybrid behöver du hitta en alternativ digital lösning.

Om du har tillgång till en surfplatta kan du använda den ihop med appen Microsoft Whiteboard och dela skärm till Zoom. Häng med i filmen så visar jag hur det går till. För en mer grundlig genomgång se självstudieguiden Microsoft Whiteboard på LiU:s intranät.

 

Skriva och rita digitalt när du föreläser from Stina Hellberg on Vimeo.