Sidnumrering i Word

Du vill ha sidnumrering i ditt Word dokument, men vet inte hur du ska anpassa numreringen efter dina behov. I detta inlägg kommer vi gå igenom följande delar när det gäller sidnumrering i Microsoft Word.

 

Allmänt om sidnumrering

I Word kan sidnumrering placeras var som helst i ett Word dokument men vanligast är att placerar sidnumrering i sidhuvudet eller sidfoten. Det är ofta vanligt att man vill kunna kontrollera sidnumrering så den startar på en specifik sida och kanske inte med den förvalda numreringen. I Word är följande scenarion de vanligaste och vi kommer att gå igenom hur man gör alla dessa varianter.

Infoga sidnummer, placering och utseende

För att infoga sidnummer kan man antingen gå till menyn ”Infoga” och välja ”Sidnummer”.

Välj därefter var du vill placera sidnumreringen, t ex ”Överst på sidan” och vilken justering som numreringen ska ha, t ex ”Vänster”.

Det finns också möjlighet att infoga sidnummer när du redigera sidfot eller sidhuvud

För att formatera sidnumret så väljer du ”Formatera sidnummer” i samma meny, där ändrar du typ av numrering och startnummer, samt om numreringen ska innehålla rubrik* nivå.

Övrig formatering som typsnitt, färg och storlek ändrar som vilken annan text i Word.

*Sidan 14 i kapitel 2 blir då 2-14.

Ta bort sidnummer på första sidan

Ibland vill man ta bort sidnumret på första sidan i dokumentet och då kan man använda en inbyggd funktion i Word. I ”Sidhuvud och sidfot”-menyn finns det en kryssruta som heter ”Annorlunda förstasida”. Kryssar du denna så får du ett unikt sidhuvud och sidfot som automatiskt tar bort sidnumreringen.

Sidnumreringen fortsätter på sidan två, men då också från numrering ”2”. Vill du att numreringen ska börja på t ex 1, kan du ändra formateringen på numreringen och välja att den ska starta från ”0”.

Starta sidnumreringen på valfri sida i dokumentet

Ibland är det inte ovanligt att man vill starta sidnumreringen på valfri sida, man kanske har en titelsida och innehållsförteckning och så vill man ha start sidnumreringen flera sidor in i dokumentet.

Då får man dela in sitt Word dokument i avsnitt. Därefter kan vi välja att starta sidnumreringen i ett senare avsnitt. 

Avsnittet ska infogas före den sidan som du vill att sidnumreringen ska börja på. För att infoga avsnittsbrytningen går du till menyn ”Layout” väljer ”Brytningar” och i sektionen ”Avsnittsbrytningar” väljer ”Nästa sida”.

Initialt så har det inte hänt något efter att du infoga avsnittsbryttningen, för som standard är alla avsnitt länkade till varandra. När du befinner dig i det nya avsnittet och öppnar menyn för att sidhuvud och sidfot kan ta bort länken mellan avsnitten. När länken är borttagen så kan du ha olika sidhuvuden och sidfötter i avsnitten och då är det möjligt att till exempel inte ha sidnumrering i avsnitt 1 men sidnummer i avsnitt 2. Även här kan du i sidnummerformateringen ändra från vilken tal du vill att sidnumreringen ska starta.


Är ”Länka till föregående” grå så är den aktiv och då är det ingen skillnad på avsnitten, är den vit så är de inte länkade och man kan olika sidhuvud/sidfötter på avsnitten.

 

Olika placering av sidnumreringen på jämna och udda sidor

Oavsett vilken av tidigare lösning som valts så kan man vid behov ha olika sidhuvden/sidfötter på udda/jämna sidor. Då kan man flytta numreringen så den t ex är vänsterställd på jämna sidor och högerställd på udda sidor. Även denna inställning finns i ”Sidhuvud och sidfot”-fliken.

Snabb åtkomst till Ångra-knappen

En bra sak med att jobba digitalt är att det är så smidigt att backa tillbaka när man gjort fel. Bara ett snabbt klick på Ångra-knappen för att återställa det misstag man just gjorde. Eftersom att Ångra-knappen är så viktig så vill jag gärna ha den direkt nåbar utan att behöva leta mig fram i menyerna.

I Microsofts skrivbords-appar (t.ex. Word, Excel, PowerPoint, Outlook) finns något som heter Verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du har detta aktiverat så ligger det antingen ovanför…

…eller under menynfliksområdet.

Detta är alltså ett fält som alltid är synlig, oavsett vilken flik du för tillfället befinner dig under. Du kan själv välja vilka funktioner du vill ha snabb åtkomst till.

Såhär gör du:

  • Öppna ett dokument i det programmet du ska använda (t.ex. PowerPoint eller Word), klicka på Arkiv-fliken och gå till Alternativ.
  • Klicka på fliken Verktygsfältet Snabbåtkomst. För att det här fältet ska vara synligt så markerar du på Visa verktygsfältet Snabbåtkomst. Välj om det ska vara placerat Ovanför eller Under menyfliksområdet.
  • Sedan är det fritt fram att välja vad som du vill ha snabb åtkomst till. Under Vanliga kommandon finns bland annat kommandot Ångra. Markera det och klicka på Lägg till. Passa gärna på att skumma igenom samtliga kommandon för att se om det finns fler du vill lägga till. Du kan fälla ner menyn här för att se valbara kommandon från de olika flikarna.
  • När du är klar klickar du på Okej.

Nya självstudieguider om tillgänglighet

Ha tillgänglighet i åtanke när du skapar material för webben. Det gynnar alla, men särskilt personer med funktionshinder så som nedsatt syn och hörsel.

Att en webbsida är välstrukturerad är helt kritiskt för personer som använder skärmläsare för att få informationen uppläst, men är också hjälpsamt för alla som snabbt vill hitta rätt information. Att ha möjlighet att aktivera textremsa på online-videos tycker de flesta är bra, oavsett om man har nedsatt hörsel, sitter i en stökig miljö eller inte kan det talade språket.

Jag tror att vi på LiU kan bli bättre på det här. I viss mån handlar det om att ändra små vanor. Som till exempel att alltid välja riktigt rubrikformat på rubriker (istället för att bara fetmarkera eller öka teckenstorlek). Jag har skapat tre självstudieguider om tillgänglighet som nu finns publicerade på LiU:s intranät som du gärna få ta del av när du har en stund över.

Tillgängliga Sharepoint-sidor

Både Lisam och intranätet bygger på Microsoft Sharepoint. En tillgänglig webbsida ska kunna läsas av både seende och blinda personer, besökare som använder en stor datorskärm och besökare som använder mobiltelefon. Guiden tar bland annat upp hur man formaterar rubriker, hur man lägger alternativtext på bilder och i vilken ordning sidans innehåll visas på liten skärm.

Till guiden om Tillgängliga Sharepoint-sidor.

Tillgängliga PDF-dokument

Många PDF-dokument är baserade på Word-dokument. Därför inleds den här guiden med en instruktionsfilm om hur du skapar tillgängliga Word-dokument. Efter att du har omvandlat dokumentet till PDF så kan du behöva göra ytterligare några steg i Adobe Acrobat. Guiden tar bland annat upp hur du anger rätt dokumentspråk, hur du kontrollerar läsordningen och hur du märker upp innehåller i punktlistor, tabeller och formulär.

Till guiden om Tillgängliga PDF-dokument.

Tillgänglig video

Den här guiden handlar både om tillgänglighet i videomöten och i inspelad video. Guiden ger tips för vad som är bra att tänka på när man föreläser digitalt, hur man skapar undertexter för inspelad video och hur man aktiverar automatisk textning under ett videomöte.

Till guiden om Tillgänglig video.