Nya självstudieguider om WISEflow

WISEflow är Linköpings universitets system för digitala tentor. En fördel med digitala tentor är att det underlättar för de lärare som ska bedöma tentan;

  • Bedömningen kan påbörjas online direkt efter att studenterna skrivit klart.
  • Lärarlaget kan dela upp rättningen sektionsvis utan att behöva sortera och distribuera papperstentor till olika rättare.
  • Läraren kan välja att antingen bedöma en sektion i taget eller en student i taget.
  • Läraren behöver inte tolka svårtydda handstilar.
  • Vissa frågetyper, till exempel flervalsfrågor, kan automaträttas.
  • Lärarlaget kan granska varandras bedömningar online inför betygsmötet.

 

Överraskad person framför laptop.
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Wow så smidigt! 

 

IT-avdelningen erbjuder tre olika kurser i WISEflow:

WISEflow Administratör (för dig som ska administrera tentamenstillfället)

WISEflow snabbgenomgång Författare (för dig som ska skapa tentafrågor)

WISEflow snabbgenomgång Bedömare/Granskare (för dig som är rättande lärare och/eller examinator)

Och nu finns alltså en självstudieguide för Administratörer, en självstudieguide för Författare och en självstudieguide för Bedömare och Granskare som du kan ta del av när det passar dig.

 

Samtliga av IT-utbildarnas självstudieguider finner du här.

Examinera i Lisam

I Lisams kursrum finns inte mindre än två verktyg för att genomföra examination på distans. Det ena heter Inlämningar och det andra heter Test. Men vilket är vilket och vad är skillnaden?

 

Inlämningar

I Inlämningar så kan du låta studenterna lämna in hemtentor. Det kan vara ett skriftligt arbete eller ett projekt som ska redovisas digitalt. Du kan skapa olika typer av inlämningsuppgifter beroende på om det ska ske anonymt, icke-anonymt, enskilt eller i grupp. Du som är lärare ställer in när uppgiftsbeskrivningen ska bli synlig för studenterna samt vilket datum och klockslag som studenten senast måste ha lämnat in. Studenterna kan lämna in genom att skriva in text i ett textfält eller som bifogade filer. Inlämnade arbeten kan du låta scannas genom Urkund för att upptäcka eventuella plagiat. Rätta och återkoppla varje arbete i lugn och ro och publicera sedan samtliga resultat med ett knapptryck när du är helt klar.

Inlämningar i Lisam from Stina Hellberg on Vimeo.

 

Test

Med Lisams testfunktion kan du skapa självrättande test med automatisk återkoppling och betygsättning. Du kan välja mellan alla tänkbara frågetyper så som flervalsfrågor, beräkningsfrågor samt korta och långa fritextfrågor. Det finns även mer ovanliga sorters frågor som till exempel att låta studenterna dra etiketter till rätt plats på en bild. Du kan styra om testet ska vara på tid, om det måste genomföras ett visst datum eller om man är fri att göra det närsomhelst, om det bara kan genomföras en gång eller hur många gånger man vill. Det går också att ställa in att man bara kan besvara en fråga i taget och aldrig backa bakåt, vilket gör det lämpligt för så kallade MEQ-tentor.

Test i Lisam from Stina Hellberg on Vimeo.

 

 

Fördjupa dig gärna i dessa funktioner genom att läsa Lisams Manualer för lärare. Och undrar du något särskilt så finns det varje tisdag ett drop-in-pass med Lisamtema som du kan besöka via Zoom.

 

/Stina