Vi tackar för oss

Hej, läsare av Värt att veta-bloggen

En gång för länge sedan, hösten 2015, bestämde jag och kollegan Emma Busk Winquist att vi skulle starta en blogg. Syftet var att nå ut med IT-tips till anställda på vår dåvarande heminstitution IMH vid Linköpings universitet. Det blev början på Värt att veta-bloggen. Efterhand fick vi en bredare läsarkrets från LiU:s alla hörn och även utifrån. Vi involverade fler kollegor i skrivandet, som IT-utbildarna Mikael Söderström och Richard Nylander samt IT-tekniker Rikard Gestrin.

Under årens gång har vi regelbundet publicerat tips här i bloggen som vi hoppas har underlättat i din vardag. Men sedan bloggens start har vi fått fler vägar för kommunikation, bland annat IT-sidorna på LiU:s intranät Liunet samt den nya portalen för Internutbildningar. Vi har därför bestämt oss för att sätta bloggandet på hyllan och i första hand använda Liunet för att nå ut med tips och guider om digitala verktyg. Men ingen fara, bloggen kommer att finnas kvar för att söka upp redan publicerade inlägg.

Tack för oss!

Stina med kollegor

SharePoint eller Teams som externa användare

Det är inte ovanligt att stöta på problem olika situationer när det handlar om att bli inbjuden till ett Teams- eller SharePoint-webbplats. Ibland kan det vara utmanande att veta exakt hur man ska gå tillväga. För att underlätta har vi sammanställt några tips och guider nedan som förhoppningsvis kan vara till hjälp.

Innehåll:

Microsoft-konto

När någon på Linköpings universitet bjuder in dig till ett Teams-team, eller SharePoint-webbplats, mapp eller fil krävs det att du har ett Microsoft-konto kopplat till den e-postadress som inbjudan skickas till. Annars kommer du inte att få åtkomst till det som delas med dig.

Antingen har du redan ett Microsoft-konto kopplat till e-postadress eller så har du det inte, nedan följer lista på möjliga scenarier som kan stämma in på dig.

1. Din arbetsplats har redan en Microsoft lösning och din e-post är redan koppla till ett Microsoft-konto

2. Du har redan skapat ett Microsoft-konto på din e-postadress

3. Du har inte skapat ett Microsoft- konto på din e-postadress

Din arbetsplats har redan en Microsoft-lösning och din e-post är redan koppla till ett Microsoft-konto

Normalt borde detta innebära att det kommer att fungera, men det som kan hända är:

Problem:
Om din arbetsplats inte synkar ditt arbetskonto med molnet, så kan inte en koppling skapas mot Linköping universitet och du kan inte få åtkomst Teams eller filer.

Lösning 1:
på detta är att du som användare pratar med din IT-avdelning och de måste tillåta att ditt arbets-konto får finnas i molnet.

Lösning 2:
Att du skapar ett Microsoft-konto med den e-postadressen som du blivit inbjuden med, på följande sida: https://account.microsoft.com/account

Du har redan skapat ett Microsoft-konto på din e-postadress

Om du redan har en Microsoft-konto så borde delningen fungera direkt, men det kan uppstå problem, som t ex:

 • Du har glömt lösenordet till ditt Microsoft-konto, då är lösningen att du skapar ett nytt lösenord genom att använda funktion ”Glömt lösenord”

Du har inte skapat ett Microsoft- konto på din e-postadress

Inbjudan
Själva utseendet på meddelandet med inbjudan varierar beroende på vilket sätt man bjuder in en extern adress.

Inbjudan skickad via Teams


Inbjudan skickad via Outlook


Inbjudan skickad via SharePoint


Skapa konto

Om inbjudan kommer från Teams kan du följa stegen nedan.

Om inbjudan kommer från Outlook eller SharePoint måste du först skapa konto på denna länk: https://account.microsoft.com/account och därefter följa stegen nedan.

Först kommer frågan om att skapa ett konto, klicka på ”Next”

Skriv sedan det lösenord som du vill använda till ditt Microsoft-konto, klicka på ”Next”

Fyll i ytterligare uppgifter till konto, klicka på ”Next”

Ett e-postmeddelande med en kod kommer skickas till den adress som du skapade till Microsoft-konto med. Ange koden och klicka ”Next”

Du kommer nu att behöva lösa ett pussel, för intyga att du inte är en robot, klicka på ”Next”

Lös pusslet och klicka på ”Submit”

Om du löst pusslet, så får du en verifiering.

Därefter måste acceptera att Linköpings universitet kommer att spara uppgifterna som du precis har skrivit in. Klicka på ”Accept”

Nu är kontot skapat och du kan komma åt det Team eller de filer som som har blivit delat med dig.


Andra problem som kan uppstå när du får en inbjudan:

Du får upp denna inloggningsruta:

Om ditt Microsoft-konto är skapat loggar du in med det, om inte så måste du skapa ditt Microsoft-konto via denna länk: https://account.microsoft.com/account, se stegen för att skapa konto ovan.

Vid supportbehov

Om du har provat ovanstående guider och tips och inte kan logga in, så kan du kontakta Linköpings universitets Helpdesk via helpdesk@liu.se eller 013-282828

Skicka med eller ha gärna följande information tillgänglig:

 • Felbeskrivning, vad försökte du göra, hur gjorde du, vad hände?
 • Skärmdumpar/Skärmbilder
 • Eventuella inbjudningsmejl
 • Vem har du fått inbjudan av

Tips-Tisdag 9 april om nyheter i Lisam

Den 9 april kommer IT-utbildarnas Tips-Tisdag handla om vad som är nytt i lärplattformen Lisam. Du som deltar kommer att bli introducerad för följande nya funktioner:

 • Dölja kursrum under förberedelsetiden
 • Automatiskt insläpp av gamla studenter
 • Skicka e-post till grupper i kursrum
 • Gästkonto i kursrum
 • Resultatlistor i inlämningar
 • Opponering via Inlämningar

Vi ses i Zoom den 9 april kl. 9.00-9.45. Aktiviteten riktar sig till anställda vid Linköpings universitet, ingen föranmälan krävs. Information och länk till Zoom-mötet finner du på informationssidan om Tips-Tisdag på intranätet Liunet.

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Mentimeter i PowerPoint

Sedan den 1 december 2023 har LiU en universitetsövergripande licens på responsverktyget Mentimeter som gör tjänsten kostnadsfritt tillgänglig för alla anställda och studenter. Gå till https://www.mentimeter.com/join/liu för att använda det Mentimeter-konto som är kopplat till ditt LiU-ID.

I Mentimeter kan du skapa hela presentationer och inkludera sidor med bland annat omröstningar, ordmoln och quiz-frågor. Du kan också använda Mentimeter inne i en befintlig PowerPoint-presentation. För att du ska kunna göra det behöver du först aktivera ett särskilt tillägg i PowerPoint. Det gör du genom att gå till GM-gruppen O365-Addin-Mentimeter och klicka på knappen Lägg till mig. Det kan ta upp till 15 minuter innan du får tillgång till tillägget i PowerPoint.

Du som har Windows startar därefter PowerPoint och går till Arkiv > Hämta tillägg. Gå in på fliken Hanteras av adminstratör, välj Mentimeter och tryck sedan på Lägg till i nederkant på fönstret.

Du som har macOS startar därefter PowerPoint och går till Infoga > Tillägg > Mina tillägg… Klicka på Hanteras av administatör i överkant på fönstret som öppnas, välj Mentimeter och tryck sedan på Lägg till i nederkant på fönstret.

Mentimeter lägger nu en innehållsruta på den presentationsbild du visar i PowerPoint. För att komma vidare behöver du nu logga in i ditt Mentimeter-konto, så att tillägget i PowerPoint hittar dina Mentimeter-presentationer. Du loggar in genom att klicka på Login with SSO. Fyll sedan i ”Organization name” till liu och tryck Continue. Därefter skickas du till LiUs SSO-inloggning på samma vis som när du loggar in mot Mentimeter webbplats.

När du loggats in kommer inloggningsfönstret förbli öppet och visa innehåll från ditt Mentimeter-konto. Du kan stänga detta fönster och fortsätta arbeta med Mentimeter-tillägget i PowerPoint.

Du kan nu välja att antingen skapa nya Mentimeter-frågor direkt i PowerPoint, alternativt lägga till frågor från Mentimeter-presentationer du skapat tidigare. Observera att alla frågetyper inte fungerar när Mentimeter används i PowerPoint.

När du sedan presenterar din PowerPoint kommer de presentationsbilder som innehåller Mentimeter-frågorna bete sig på samma sätt som när du presenterar direkt från Mentimeters webbsida, med skillnaden att du behöver ”starta” Mentimeter.

Obs! Filmen startat vid 0.42. Den inledande delen dessförinnan handlar om hur man skaffar tillägget till en privat dator, med ett tillvägagångsätt som inte är möjligt på din LiU-dator.

Vill du lära dig Mentimeter från början? Du som är LiU-anställd har via Liunet tillgång till självstudiekursen om Mentimeter.

Tips-tisdag 12 mars 2024

Den 12 mars kommer IT-utbildarnas Tips-Tisdag handla om Power Automate.
Hur du kan automatisera händelser inom Microsoft 365.

Vi kommer att visa:

 • Hur du kommer igång med Power Automate
 • Några exempel på vad man kan automatisera

Vi ses i Zoom den 12 mars kl. 9.00-9.45. Aktiviteten riktar sig till anställda vid Linköpings universitet, ingen föranmälan krävs. Information och länk till Zoom-mötet finner du på informationssidan om Tips-Tisdag på intranätet Liunet.