Nytt i Zoom – Q&A för att hantera frågor

När jag var barn gick TV-programmet Hjärnkontoret, som hade som slogan: Frågar man inget, får man ingenting veta! Ett bra program med ett bra budskap tycker jag. Men det är inte alla som är modiga nog att våga räcka upp handen i en större grupp, till exempel under en föreläsning eller ett webinar. Då är det bra när det finns möjligt att ställa frågan skriftligt, och kanske till och med anonymt.

Det har nyligen kommit ett nytt verktyg till Zoom som heter Q&A, som underlättar hanteringen av att ställa och besvara frågor i ett videomöte.

Fördelar med Q&A

Du som leder mötet kan…

• …enkelt hålla koll på vilka frågor som har kommit in och vilka som har blivit besvarade, till skillnad från chatten där det snabbt blir rörigt.
• …besvara frågan skriftligt eller muntligt.
• …sortera bort frågor som du inte vill besvara, eller radera dem helt.
• …låta deltagarna välja om de vill visa sitt namn eller ställa frågan anonymt.
• …låta deltagarna rösta på och/eller besvara varandras frågor.

Aktivera Q&A

Aktivera Q&A i mötesinställningarna när du schemalägger mötet, under rubriken Options.
Inställningar under rubriken "Options". Inställningen Q&A är markerad.

Använda Q&A

I Zoom-mötet syns knappen Q&A nere i menyn. När en deltagare skickat en fråga så syns en ikon som visar antalet nya frågor.
Menyn längst ner i ett Zoom-möte. Vid knappen Q&A syns en röd etta.

I menyn för Q&A kan du se inkomna frågor och välja huruvida du vill besvara frågan muntligt (Answer live) eller skriva ett svar (Type answer). Frågor som har blivit besvarade sorteras till fliken Answered. Om frågan inte ska besvaras kan du klicka på prickarna till höger om frågan och antingen välja Dismiss för att sortera bort frågan till fliken Dismissed, eller Delete för att ta bort frågan helt.
Q&A-fönstret med en fråga. Vid frågan finns alternativen "Answer live", "Type answer", "Dismiss" och "Delete".

Klicka på kugghjulen om du vill göra någon förändring i hur Q&A ska fungera. Du kan välja huruvida deltagarna ska kunna ställa frågor anonymt, samt huruvida deltagarna ska kunna se obesvarade frågor och om de i så fall ska kunna rösta på och besvara varandras frågor.
Uppe till vänster i Q&A-fönstret finns ett kugghjul. I den menyn finns alternativ för om frågor ska kunna ställas anonymt och huruvida deltagarna ska kunna se varandras obesvarade frågor.

/Stina

Använd Zoom Webinar när åhörarna inte ska synas

I ett vanligt Zoom-möte så är alla som deltar representerade med en ruta, oavsett om de slår på sin kamera och mikrofon eller inte. Om du ska anordna ett lite större event med många åhörare som bara ska titta och lyssna, då kan du använda en variant av Zoom som heter Zoom webinar.

 

I ett Zoom webinar är åhörarna inte synliga och de kan inte aktivera sin mikrofon. Däremot så kan de ställa frågor och skriva kommentarer antingen i chatten eller i en Q&A-funktion som är unik för Zoom webinar.

 

Vill du veta mer? Ta så fall del av IT-utbildarnas självstudieguide om Zoom Webinar (kräver inlogg som LiU-anställd).