Att använda LiU:s grafiska profil

 

Vår grafiska profil innehåller riktlinjer för hur vår visuella kommunikation ska se ut, t ex typsnitt, färger, logotyp etc. Det är viktigt att vi alla använder oss av dessa när vi representerar LiU. Kommunikationsavdelningen har tagit fram en mängd mallar för att förenkla användandet. Det finns t ex Word- och Powerpoint-mallar automatiskt installerade i alla AD-anslutna LiU-datorer. På LiU:s gemensamma intranät Liunet finns också andra mallar för t ex kallelser, protokoll, broschyrer, affischer och mycket mer. Fler tillkommer efter hand.

Det är inte tillåtet för enskilda verksamheter inom LiU att ta fram egna loggor eller grafiska profiler! Befintliga sådana som fanns innan beslutet om denna grafiska profil fattades ska fasas ut. Produkter med den gamla logotypen får inte användas längre. (Se den grafiska manualen för instruktioner om hur sigillet får användas.)

Använda mallar

I Word och Powerpoint finns förinstallerade mallar för olika typer av dokument. Du hittar dem genom att välja Nytt och skrolla ner till mapparna LiU Svenska och LiU English. I Word finns mallar för t ex brev, rapport beslut, protokoll mm. De finns både på svenska och engelska. Välj en mall som passar för ditt syfte och anpassa den utifrån dina specifika behov. Ändra dock inte på typsnitt, rubrikernas utseende eller logotypens placering. I varje mall finns instruktioner och förslag på hur den kan användas. (Här kan du läsa mer om hur du använder  formatmallar i Word.) I Powerpoint fungerar det på motsvarande sätt.

Logotyp

Logotypen finns i svart och vit version. Den ska aldrig göras i färg. Den finns på svenska och engelska och i en primär och en sekundär version. Så långt det är möjligt ska den primära versionen användas. Den sekundära används då platsen är begränsad och den primära i så fall blir oläslig. Loggorna finns att ladda ner från Liunet. Den gamla loggan används enbart som ett sigill vid högtidliga och ceremoniella tillfällen. Det är inte tillåtet att själv använda sigillet och skriva ut på skrivare. Det krävs särskilt tillstånd för att använda sigillet.

Grafisk manual

På Liunet finns en grafisk manual. Det är en praktisk handbok för hur vi ska använda logga, färger, typsnitt och mycket mer. Den finns både på svenska och engelska. Läs gärna igenom den för att se hur vår profil ska användas i praktiken!

Har du frågor kring vår grafiska profil kan du alltid mejla till varumarke@liu.se.

Relaterade inlägg

Lägga till bilder i Word

Postermallar i Powerpoint

Formatmallar i Word

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *