Avanonymisera tentan i WISEflow

Många av universitetets salstentor genomförs anonymt. Anledningen är att de som bedömer tentasvaren inte ska färgas av förutfattade meningar om studenterna. Men efter att bedömningen är klar så kan det finnas praktiska fördelar med att kunna se vilken student som skrivit vilken tenta. Om tentan har genomförts digitalt i systemet WISEflow så kan Administratören gå in i flowet och avanonymisera tentan. Detta går att göra närsomhelst, men med hänsyn till rättssäkerhet bör det alltså ske efter att bedömningen är klar. Administratören går i så fall in i flowets grundläggande inställningar och i menyn Detaljer ändrar inställningen Anonyma deltagare från Deltagarindex till strecket (-).

Menyn detaljer med inställningen för Anonyma deltagare utfälld. Det går att välja mellan alternativen Deltagarindex, LiU-ID, Personnummer och Unikt tentamens-ID.

Du vet väl att IT-avdelningen erbjuder kurser i WISEflow för anställda på Linköping universitet? Kursutbudet om WISEflow finner du på intranätet Liunet.