Annotera tillsammans på skärmdelning i Teams

När du delar skärm i ett Teams-möte kan du välja att aktivera möjligheten att annotera, alltså rita och peka på det delade innehållet. När du aktiverar annotering så får du först välja om bara du som delar ska kunna annotera, eller alla i mötet. Du kan närsomhelst växla mellan dessa två alternativ, eller avbryta annoteringsläget när du vill gå vidare till att visa något nytt.

Att annotera i ett möte är särskilt användbar när någon i en arbetsgrupp ska visa upp ett förslag där alla ska kunna bidra med möjliga förbättringar eller frågor om sådant som är otydligt.

Youtubern Mike Tholfsen visar oss hur det går till att annotera i Teams-möten.