Överlåta värdskapet i Zoom

När du schemalägger ett möte i Zoom får du automatiskt rollen Host, alltså värd eller värdinna på svenska. Att vara Host innebär att du i hög grad kan påverka vad de andra deltagarna (Participants) får och inte får göra i mötet. Om man schemalägger ett möte där man vill att någon annan ska vara Host så finns det några olika alternativa sätt att göra det på.

1. Överlåta värdskapet under pågående möte

Det här alternativet förutsätter att både du och den andra personen deltar i mötet.

Öppna menyn Participants i Zoom-fönstrets nederkant. Vid deltagarens namn väljer du More och klickar sedan på Make Host eller Make Co-host.

 

Om du gör en deltagare till Host så förlorar du själv Host-rollen eftersom det bara kan finnas en Host. Men du kan återta rollen Host genom att klicka på Reclaim Host längst ner till höger i Participants-fönstret.

 

Du kan göra flera deltagare till Co-host, och behåller då din egen roll som Host. Som Co-host kan man göra det mesta som en Host kan göra. Men det är bara Hosten som kan utse ytterligare personer som Co-host samt hantera Breakout Rooms.

2. Utse alternativa värdar när du schemalägger ett möte

Det här alternativet förutsätter att både du och de andra personerna har ett Zoom-konto via LiU.

När du schemalägger ett möte så kan du ange en eller flera alternativa värdar, vid rubriken Alternative Hosts. Den alternativa värd som först ansluter till mötet blir Host och resterande blir Co-hosts. Du kan bara lägga till alternativa värdar som har ett Zoom-konto via LiU. Alla anställda och studenter har tillgång till ett varsitt Zoom-konto, men man måste logga in en gång i Zoom för att det ska aktiveras. Anställdas användarnamn har formatet LiU-ID@liu.se och studenters användarnamn har formatet LiU-ID@student.liu.se.

 

 

3. Be kollegan om att få schemaläggningsprivilegium

Det här alternativet förutsätter att både du och den andra personen har ett Zoom-konto via LiU.

Om du vid återkommande tillfällen ska schemalägga möten åt en kollega så kan du be den personen om att ge dig schemaläggnings-privilegium. Då kan du alltså schemalägga möten åt den personen som om denne hade schemalagt mötet från sitt eget konto. Vilket innebär att denne med automatik blir Host. Be din kollega gå in i sina grundinställningar på webbsidan https://liu-se.zoom.us/profile/setting och skrolla längst ner till rubriken Schedule Privilege. Både du och kollegan måste ha ett Zoom-konto via LiU för att kunna göra detta. Anställdas användarnamn har formatet LiU-ID@liu.se och studenters användarnamn har formatet LiU-ID@student.liu.se.

 

4. Dela din värd-nyckel med gästföreläsaren

Det här alternativet kan du använda dig av om personen som ska utses till Host inte har LiU-ID och du själv inte ska närvara vid mötet.

Schemalägg först mötet. Se till att du har bockat i inställningen Enable join before host samt att du har bockat ur inställningen Enable waiting room. Det innebär att de som ska delta i mötet kan komma in i mötesrummet utan att det behöver finnas en Host på plats.

 

 

Låt gästföreläsaren få veta din värd-nyckel. Alltså en sex-siffrig kod som innebär att föreläsaren kan göra anspråk på Host-rollen. Du hittar din personliga värd-nyckel längst ner på webbsidan https://liu-se.zoom.us/profile vid rubriken Host Key (klicka på Show om du bara ser stjärnor). Om din värd-nyckel hamnat i orätta händer kan du klicka på Edit för att hitta på en annan sifferkombination.

 

 

Gästföreläsaren kan antingen ansluta via Zoom-klienten som kan laddas ner gratis från webbsidan https://liu-se.zoom.us/download. När föreläsaren kommit in i mötet så ska hen öppna Participants-menyn i Zoom-fönstrets nederkant, klicka på knappen Claim host nere i höger hörn, och sedan ange koden till din Host Key.

 

 

Eller så kan föreläsaren ansluta via Zoom-appen som går att ladda ner gratis till smartphone och surfplatta. Tryck på More uppe i höger hörn och välj Enter Host Key to Claim Host.

/ Stina