Nya självstudieguider om WISEflow

WISEflow är Linköpings universitets system för digitala tentor. En fördel med digitala tentor är att det underlättar för de lärare som ska bedöma tentan;

  • Bedömningen kan påbörjas online direkt efter att studenterna skrivit klart.
  • Lärarlaget kan dela upp rättningen sektionsvis utan att behöva sortera och distribuera papperstentor till olika rättare.
  • Läraren kan välja att antingen bedöma en sektion i taget eller en student i taget.
  • Läraren behöver inte tolka svårtydda handstilar.
  • Vissa frågetyper, till exempel flervalsfrågor, kan automaträttas.
  • Lärarlaget kan granska varandras bedömningar online inför betygsmötet.

 

Överraskad person framför laptop.
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Wow så smidigt! 

 

IT-avdelningen erbjuder tre olika kurser i WISEflow:

WISEflow Administratör (för dig som ska administrera tentamenstillfället)

WISEflow snabbgenomgång Författare (för dig som ska skapa tentafrågor)

WISEflow snabbgenomgång Bedömare/Granskare (för dig som är rättande lärare och/eller examinator)

Och nu finns alltså en självstudieguide för Administratörer, en självstudieguide för Författare och en självstudieguide för Bedömare och Granskare som du kan ta del av när det passar dig.

 

Samtliga av IT-utbildarnas självstudieguider finner du här.