Inled med en isbrytare

Ska du hålla i en aktivitet där deltagarna kommer att arbeta med varandra i grupper? Låt dem då inleda aktiviteten med en isbrytare. Det finns flera onlinetjänster som kan användas för att slumpa fram isbrytar-frågor. Frågorna kan vara av olika karaktär; seriösa eller roliga, relatera till arbete eller fritid. Prova själv att slumpa fram några frågor i den tjänst du har tänkt använda för att se hur de lämpar sig för din aktivitet.

Här är bara några exempel på sådana tjänster och vilka frågor de slumpade fram till mig:

Check-in Genetaror

  • What was your first job?
  • What are you most looking forward to over the next week?

the digital workplace

  • If you were the hero in a story, what would be the tragic flaw you would have to overcome?
  • If you could live somewhere for one month with your expenses paid, where would you go?

Questions generator

  • What technology advance are you looking forward to in the future?
  • What have you recently realized you have been doing wrong?

Ice-breaker Range

  • What professional skills would you like to develop next?
  • What’s the worst haircut you’ve ever had?