Städa bland dina team i Teams

De senaste åren har Teams blivit ett populärt verktyg för samarbete här på LiU. Men samarbeten kommer och går, så kanske har du ett och annat team som inte längre är lika aktuellt som det en gång var.

Dölja ett team

Om du fortfarande vill vara med i teamet, men slippa se det i listan så kan du dölja det. Klicka på de tre prickarna vid team-namnet och välj Dölj.

Dina Dolda team ligger gömda under en liten utfällbar rubrik längst ner i listan med de synliga teamen. Om du vid ett senare tillfälle ångrar dig så kan du på samma sätt välja att återigen Visa ett team så är dolt.

 

Lämna ett team

Om du inte alls är intresserad av att vara del av ett Team så kan du lämna det. Klicka på de tre prickarna vid team-namnet och välj Lämna teamet.

Du kan inte lämna team som bygger på ett Lisam kursrum, och du kan inte lämna team som du är ensam ägare för.

Ta bort eller arkivera ett team

Om du är Ägare för ett team så kan du antingen ta bort eller arkivera det. Tar du bort teamet så försvinner det helt. Ett arkiverat team går inte längre att aktivt använda, men man kan gå tillbaka och titta på det.

Klicka på kugghjulet i fliken Team (kugghjulet finns antingen uppe till höger eller nere till vänster beroende på vilket visningsläge du använder) och gå in på Hantera team. Då kommer du till en lista med dina samtliga Team. På raden för teamet; klicka på de tre prickarna längst till höger och välj antingen Arkivera team eller Ta bort team beroende på vad du vill göra.

Allra längst ner i den listan finner du en utfällbar rubrik för de team du är medlem i som redan är arkiverade.

Du kan inte ta bort ett Team som hör till ett Lisam kursrum.

Skapa en uppgift från ett inlägg eller chattmeddelande i Teams

Du kan skapa uppgifter som läggs till i Microsoft ToDo och Outlook eller i Planner direkt från ett inlägg eller chattmeddelande i Teams.

I detta exempel har vi uppmanats att göra en PowerPoint-bild före den 1 april. Jag ska nu göra en uppgift av det.

Klicka på de tre punkterna uppe till höger på meddelandet.

Välj ”Fler åtgärder” och sedan ”Skapa uppgift”

Du får nu upp nedanstående dialogruta. ”Tasks” innebär att den hamnar i ”Uppgifter”. Man kan också välja proritet och förfallodatum.

Under ”Skapa i” kan du välja en annan lista om du har flera sådana i din ToDo/Outlook eller en Planner du är med i.

Jag väljer här ”Tasks” (Uppgifter) och sätter ett förfallodatum – Klicka sedan på ”Lägg till”.

Nu syns den som en uppgift i ToDo och Outlook. Som ni ser i bilden ovan så kommer det med mer information och en länk till inlägget i Teams i anteckningsrutan i Uppgiften

I Microsoft ToDo:

I Outlook:

När är det okej att störa kollegan?

Jag sitter i avdelningens kontorslandskap och ser en kollega sitta vid sin plats en bit bort. Jag skulle vilja prata med honom, men han ser fokuserad ut och jag vill inte störa utifall att han är upptagen. Hur ska jag agera?

Kontorslandskap.
Photo by Israel Andrade on Unsplash

Teams statusmarkör kan ge en ledtråd till huruvida kollegan är villig att prata. Grön prick betyder Tillgänglig och röd betyder Upptagen. Om man har ett möte i sin Outlook-kalender så ändras pricken automatiskt till röd, men det går också att styra manuellt.

Skärmbild. Stina har status Tillgänglig i Teams.

I filmen visar jag hur man ändrar sin egen status, hur man skapar en kontaktlista där man kan se sina kollegors status samt hur man aktiverar avisering på en kollega så att man får en notis när hens status växlar till grön.

 

Tips: Skriv ett chattmeddelande till kollegan i Teams och fråga om det är okej att du kommer förbi, även när status är Tillgänglig.

Gå bakåt i Teams

När du är inne i Teams så finns två pilar högst uppe i vänstra hörnet. Med hjälp av dessa pilar kan du navigera tillbaka till platser du nyligen varit på, till exempel en chatt eller en kanal. Håll muspekaren över vänsterpilen för att få upp en lista över vilka ställen du besökt senast.