Skärmklippverktyget

Med hjälp av skärmklippverktyget kan du ta en bild av något på din skärm. Om du har en Windowsdator så hittar du skärmklippverktyget genom att söka i startmenyn.

Klipp1

Det finns fyra olika typer av skärmklipp att välja mellan.

Klipp2

Väljer du någon av de två översta alternativen så ombeds du att dra en markering kring det du vill klippa ut. Väljer du att göra ett fönsterklipp så får du klicka på det fönster du vill klippa ut. Väljer du att göra ett fullskärmsklipp så skapas ett klipp av hela skärmen i samband med att du gör valet.

När du har genomfört klippet så får du upp den urklippta bilden i ett eget fönster. Här kan du redigera bilden om du vill. Sedan väljer du om du vill spara, kopiera eller skicka den.

Klipp 3

/Stina

Tillägg 180222

Skärmklipp på MAC

På en Mac finns motsvarande funktion, som där kallas för skärmavbildning. Tryck Cmd + mellanslag och sök på ”Skärmavbildning” så får du upp verktyget. Med hjälp av det kan du välja att markera en viss del av skärmen, ett helt fönster eller hela skärmen. Filen kan du sen spara ner t ex som en jpg var du vill på datorn.

/Emma

 

Innehållsförteckning i Word

I ett längre Worddokument kan det vara praktiskt med en innehållsförteckning för att hjälpa läsaren att hitta i dokumentet. Om du varit konsekvent och använt Words inbyggda formatmallar kan du mycket enkelt skapa en automatisk innehållsförteckning. (Se tidigare inlägg om formatmallar).

Så här gör du en innehållsförteckning

Ställ markören på det ställe i ditt dokument där du vill ha din innehållsförteckning (förslagsvis på en ny tom sida någonstans i början av ditt dokument). I menyfliken ”Referenser” väljer du ”Innehållsförteckning”. Det finns färdiga förslag att välja på eller så kan man välja att formatera en egen variant. Här har jag valt den som i LiU-mallen kallas ”Formell”.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen tar automatiskt med dina rubriker i tre nivåer och sidnummer. Ändrar du senare ordning på olika delar i ditt dokument högerklickar du bara på innehållsförteckningen och väljer ”uppdatera fält”. Du får då upp en dialogruta där du väljer om du enbart vill uppdatera sidnummer eller hela tabellen (om du t ex ändrat eller lagt till rubriker).

Uppdatera innehållsförteckning

Välj det alternativ som passar och klicka OK.

Innehållsförteckningen är länkad, så om du klickar på en rubrik eller sidnummer så kommer du automatiskt dit i dokumentet. Det kan vara praktiskt om du kommer publicera ditt dokument digitalt.

/Emma

Formatmallar i Word

Att använda Words inbyggda funktion för rubriker och text kan underlätta enormt om du skriver längre dokument. På så vis vet du att rubrikerna och texten alltid ser likadana ut i hela dokumentet och du kan enkelt skapa en automatisk innehållsförteckning.

I Word finns också de dokumentmallar som kommunikationsavdelningen på LiU skapat utifrån vår grafiska profil. (Om din dator är AD-ansluten finns de där automatiskt, annars kan du ladda ner dem från: www.liu.se/insidan/kommunikationsstod/grafiskprofil) I mallarna är typsnitt och rubriker förinställda för att korrekt följa profilen. Du öppnar dem enkelt genom att öppna Word, välj Arkiv – Nytt dokument från mall. Välj den mall du tycker passar för ändamålet (det finns både på svenska och engelska).

 

Nytt dokument från mall

Rubriker och brödtext

Så här ser rutan ut i menyn där du väljer format för din text. Markera den text som ska vara rubrik och välj rubriknivå (håll dig helst till max 3 nivåer, fler blir oftast bara rörigt). Den vanliga brödtexten ska vara enligt formatet ”Normal”. Nytt stycke i texten blir ”Normal indrag”.

 

Rubriknivåer

 

Jobba igenom hela texten så att all text är formaterad enligt dessa formatmallar. Då kommer du få ett dokument som ser ut ungefär så här:

 

Worddokument med formatmallar

 

I ett senare avsnitt återkommer vi till hur du enkelt kan skapa en innehållsförteckning och även tabell- och figurförteckningar i ditt dokument.

Lycka till!

/Emma

ICE-information i iPhone

I din iPhone har du ett antal appar som redan är installerade i telefonen när du köper den. En av dem är appen Hälsa. I den har du möjlighet att lägga in information om din hälsa och vilka anhöriga som du vill ska bli kontaktade vid ett olycksfall.

Gå in på appen Hälsa och välj Mediciskt ID. Sedan kan du fylla i de uppgifter som du tror kan komma till användning vid ett olycksfall. Låt inställningen Visa på låst skärm vara i grönt läge så att uppgifterna kan nås vid ett eventuellt nödläge av en person som inte har din PIN-kod.

ICE 1

 

Den som vill nå informationen trycker på Nödsituation och sedan på Medicinskt ID.

ICE 2

 

Har du en androidtelefon så kan du lägga in samma typ av uppgifter i Ägarinformationen. Se till så att ägarinformationen också går att visa vid låst skärm.

Ta hand om dig!

/Stina

 

Öppna delade kalendrar i Outlook

Ju fler som använder den elektroniska kalendern i Outlook – desto enklare blir det också att boka in möten.  Idag tänker jag visa hur du öppnar andras kalendrar och hur du kollar bokningar i konferensrum som bokas via Outlook.

Börja med att gå till din kalender i Outlook. Klicka sen på knappen ”Öppna kalender”:

Kalender1

Välj om du vill öppna en persons kalender eller ett rum. I mitt exempel väljer jag att öppna från rumslistan:

kalender2

I listan väljer jag vilket eller vilka rum jag vill öppna och markerar dem. Därefter klickar jag på knappen ”Rum ->” och lägger till dem. Klicka på OK.

kalender3

Då kommer de upp i min lista över kalendrar i vänstra verktygsfältet. 

Kalender4

De kommer finnas kvar där nästa gång du öppnar kalendern så du enkelt kan titta på dem igen. Kryssa bara för rutan framför den kalender du vill titta på. Du gör på precis samma sätt för att öppna andra personers kalendrar, de kommer då upp i listan under ”Delade kalendrar”. För att kunna se detaljer i andra personers kalendrar (utöver upptaget/ledigt) så måste de ha gett dig behörighet. Mer om det i kommande inlägg!

/Emma